UMÓW SIĘ

NA WIZYTĘ

Warunki gwarancji na usługi stomatologiczne:

Kiedy nie udzielamy gwarancji?

wróć do REGULAMINU >>

Udzielanie gwarancji

przejdź do GWARANCJI >>

Regulamin gabinetu

Darmowy parking

+48 536 298 857

biuro@stomatologia-zagorski.pl

ul. Wyszyńskiego 1/L3, Bolszewo

ZADZWOŃ

9:00 - 18:00

Poniedziałek - Piątek

Godziny otwarcia

02 ODWOŁANIA

 

 • Rezerwacja terminu wizyty stanowi wiążącą umowę słowną pomiędzy lekarzem dentystą a pacjentem.
 • Każda zarezerwowana wizyta oznacza pełne przygotowanie stanowiska zabiegowego, personelu medycznego i pomocniczego. Oznacza to, że na każdą zarezerwowaną wizytę zostały zaangażowane – czas personelu kliniki i środki finansowe.
 • Pacjent zobowiązany jest powiadomić recepcję o rezygnacji z umówionej wizyty w terminie – najpóźniej 24 godziny przed umówioną wizytą, aby umożliwić recepcji umówienie pacjenta z listy oczekującej.
 • W przypadku nieobecności na dwóch wizytach z rzędu, pacjent zostaję skreślony z dalszych rezerwacji. Warunkiem przyjęcia i rezerwacji nowych wizyt jest wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 200 zł na konto, najpóźniej 2 dni robocze przed wizytą.
 • W przypadku rezerwacji wizyty powyżej 2 godzin pobierany jest zadatek na poczet przyszłego leczenia, kwota odliczana jest po wykonaniu procedury leczniczej. W przypadku braku odwołania wizyty na
 • 24 godziny przed terminem lub braku wizyty, zadatek przepada.

06 POTWIERDZENIE UMÓWIONYCH WIZYT

 

W dniu poprzedzającym wizytę pracownik recepcji kontaktuje się z Pacjentem, na podany w formularzu ankiety numer telefonu, w celu potwierdzenia wizyty.

 

Jeśli Pacjent nie odpowiada na telefon i nie oddzwania – pracownik recepcji wysyła wiadomość sms z prośbą o potwierdzenie przybycia na wizytę. W przypadku, gdy Pacjent nie potwierdzi telefonicznie bądź sms-em lub e-mailowo przybycia na wizytę w dniu poprzedzającym do godziny 17:00, wizyta ta może być anulowana i zastąpiona Pacjentem z listy rezerwowej.

Gwarancji nie udzielamy na:

 

 • prace tymczasowe
 • prace wykonane na życzenie pacjenta przy których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku
 • częściowe uzupełnienie braków zębowych powodujące przeciążenie strefy uzupełnionej protetycznie
 • złamania zębów powstałe pomiędzy wizytami (niezakończone leczenie) lub zębów nieodbudowanych protetycznie po leczeniu kanałowym
 • uszkodzenia powstałe w wyniku zaniku kości lub innego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na uzębienie
 • zniszczenia wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia losowego albo urazu mechanicznego
 • leczenie zębów mlecznych

Uwaga: w przypadku wystąpienia wady albo schorzenia będącego następstwem usługi wykonanej w naszej Klinice, Pacjent jest zobligowany do osobistego zgłoszenia tejże wady u lekarza prowadzącego w jak najkrótszym terminie od jej powstania. Termin ten nie powinien przekraczać 14 dni.

 

3) godzinna wizyta u doświadczonej higienistki stomatologicznej co 12 miesięcy lub przegląd u dr wykonującego usługę podlegającą gwarancji

 

4) kompleksowe badanie stomatologiczne przeprowadzane raz do roku

1) zakończenie leczenia według przedstawionego planu leczenia przez lekarza prowadzącego

 

2) utrzymywanie codziennej higieny jamy ustnej na bardzo dobrym poziomie

Aby w pełni móc cieszyć się ochroną gwarancyjną na usługi stomatologiczne wykonane w naszej placówce należy przestrzegać czterech zasad:

Gwarancja przestaje również obowiązywać w następujących przypadkach:

 

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych co 12 miesięcy, po ukończonym leczeniu
 • niestosowania się do zaleceń lekarza
 • urazów mechanicznych koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia endodontycznego
 • złamań koron zębowych zębów po leczeniu kanałowym nieodbudowanych protetycznie
 • stosowania prac protetycznych niezgodnie z przeznaczeniem
 • ingerencji mechanicznej w pracę protetyczną przez innego lekarza, technika lub samego pacjenta
 • uzupełnienia tylko części braków zębowych, powodując przeciążenie strefy uzupełnionej protetycznie
 • nieszczęśliwych wypadków i związanych z nimi uszkodzeń mechanicznych
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
 • współistniejących chorób ogólnych wpływających na stan narządu żucia (cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu i terapii cytostatykami)

UWAGA! Warunkiem udzielenia gwarancji są regularne wizyty higienizacyjne (scaling oraz fluoryzacja) co 12 miesięcy. Wizyta ta ma charakter odpłatny.

Leczenie protetyczne:

 

 • uzupełnienia protetyczne stałe (endokorony, licówki, korony i mosty) – 3 lata

 • protezy ruchome (protezy akrylowe i szkieletowe) – 3 lata

(w przypadku nieuzupełnionych pozostałych braków w uzębieniu – tylko 12 miesięcy)

 

Leczenie implantologiczne:

 

 • wszczepiony implant

 • prace protetyczne na implantach – 5 lat (w przypadku nieuzupełnionych braków w uzębieniu gwarancja jest skrócona do 24 miesięcy)

 • wizyty kontrolne muszą odbyć się po 1, 4 i 10 miesiącu od zakończenia leczenia (wizyt pilnuje pacjent!)

Dlatego świadomi naszych umiejętności oraz tego, że stosujemy materiały i technologie na wysokim światowym poziomie na wykonane w naszych gabinetach prace udzielamy następujących gwarancji:

 

Leczenie zachowawcze – wypełnienia:

 

 • gwarancja 2 lata 

 • gwarancja 6-miesięcy  – w zębach martwych lub gdy wypełnienie jest większe niż 50% objętości zęba ( takie zęby powinny być zaopatrzone koroną protetyczną)

 • gwarancja na leczenie endodontyczne trwa 1 rok - dotyczy leczenia pierwotnego (leczenie kanałowe jest zawsze leczeniem warunkowym)

Drogi Pacjencie, zapewniamy kompleksową opiekę stomatologiczną na najwyższym poziomie. Jednak nawet najlepiej przeprowadzone leczenie stomatologiczne pozostawione bez odpowiedniej opieki i kontroli może ulec uszkodzeniu lub zużyciu.

 

Dlatego przykładamy największą wagę do odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej i prawidłowego zaplanowania leczenia – łatwiej i taniej jest zapobiegać chorobom, niż je leczyć.

04 OPRYSZCZKA

 

 • Pacjent zobowiązany jest powiadomić recepcję o pojawieniu się opryszczki, afty lub innej zmianie chorobowej uniemożliwiającej odbycie się wizyty.

 

 

05 LISTA REZERWOWA

 

 • W przypadkach nagłych i bólowych wizyt, dla pacjentów staramy się wyznaczyć wizytę w jak najbliższym możliwym terminie.
 • Proponujemy zapisy na listę rezerwową, aby przyśpieszyć termin wizyty. Z tej listy wpisujemy Pacjenta na pierwsze zwolnione miejsce przez innego Pacjenta.

03 OPÓŹNIENIA

 

 • Dokładamy wszelkich starań, aby Pacjenci byli przyjmowani zgodnie z wyznaczonym grafikiem. Niestety, czasami niektóre zabiegi przedłużają się z powodów nieprzewidzianych. (np. dodatkowi pacjenci z bólem)
 • Lekarz ma prawo odmówić przyjęcia na wizytę Pacjenta, spóźnionego powyżej 15 minut.

01 PRZED PIERWSZĄ WIZYTĄ

 

 • Na pierwszą wizytę zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, osobiście, bądź drogą mailową.
 • Na pierwszą wizytę rezerwujemy dla Pacjenta maksymalnie 45 minut czasu pracy lekarza. Dłuższe zabiegi stomatologiczne muszą być poprzedzone konsultacją lekarską w gabinecie z lekarzem prowadzącym.
 • Pacjent wypełnia wywiad lekarski podając dane umożliwiające identyfikację Pacjenta oraz Informacje dotyczące stanu zdrowia.
 • Pacjent podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.
 • Pacjent podpisuje Regulamin ZAGÓRSKI STOMATOLOGIA

Darmowy parking

+48 536 298 857

ZADZWOŃ

biuro@stomatologia-zagorski.pl

ul. Wyszyńskiego 1/L3, Bolszewo