ul. Wyszyńskiego 1/L3, Bolszewo

biuro@stomatologia-zagorski.pl

ZADZWOŃ

+48 536 298 857

01 PRZED PIERWSZĄ WIZYTĄ

 

 • Na pierwszą wizytę zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, osobiście, bądź drogą mailową.
 • Na pierwszą wizytę rezerwujemy dla Pacjenta maksymalnie 45 minut czasu pracy lekarza. Dłuższe zabiegi stomatologiczne muszą być poprzedzone konsultacją lekarską w gabinecie z lekarzem prowadzącym.
 • Pacjent wypełnia wywiad lekarski podając dane umożliwiające identyfikację Pacjenta oraz Informacje dotyczące stanu zdrowia.
 • Pacjent podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.
 • Pacjent podpisuje Regulamin ZAGÓRSKI STOMATOLOGIA

03 OPÓŹNIENIA

 

 • Dokładamy wszelkich starań, aby Pacjenci byli przyjmowani zgodnie z wyznaczonym grafikiem. Niestety, czasami niektóre zabiegi przedłużają się z powodów nieprzewidzianych. (np. dodatkowi pacjenci z bólem)
 • Lekarz ma prawo odmówić przyjęcia na wizytę Pacjenta, spóźnionego powyżej 15 minut.

04 OPRYSZCZKA

 

 • Pacjent zobowiązany jest powiadomić recepcję o pojawieniu się opryszczki, afty lub innej zmianie chorobowej uniemożliwiającej odbycie się wizyty.

 

 

05 LISTA REZERWOWA

 

 • W przypadkach nagłych i bólowych wizyt, dla pacjentów staramy się wyznaczyć wizytę w jak najbliższym możliwym terminie.
 • Proponujemy zapisy na listę rezerwową, aby przyśpieszyć termin wizyty. Z tej listy wpisujemy Pacjenta na pierwsze zwolnione miejsce przez innego Pacjenta.

Drogi Pacjencie, zapewniamy kompleksową opiekę stomatologiczną na najwyższym poziomie. Jednak nawet najlepiej przeprowadzone leczenie stomatologiczne pozostawione bez odpowiedniej opieki i kontroli może ulec uszkodzeniu lub zużyciu.

 

Dlatego przykładamy największą wagę do odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej i prawidłowego zaplanowania leczenia – łatwiej i taniej jest zapobiegać chorobom, niż je leczyć.

Dlatego świadomi naszych umiejętności oraz tego, że stosujemy materiały i technologie na wysokim światowym poziomie na wykonane w naszych gabinetach prace udzielamy następujących gwarancji:

 

Leczenie zachowawcze – wypełnienia:

 

 • gwarancja 2 lata 

 • gwarancja 6-miesięcy  – w zębach martwych lub gdy wypełnienie jest większe niż 50% objętości zęba ( takie zęby powinny być zaopatrzone koroną protetyczną)

 • gwarancja na leczenie endodontyczne trwa 1 rok - dotyczy leczenia pierwotnego (leczenie kanałowe jest zawsze leczeniem warunkowym)

Leczenie protetyczne:

 

 • uzupełnienia protetyczne stałe (endokorony, licówki, korony i mosty) – 3 lata

 • protezy ruchome (protezy akrylowe i szkieletowe) – 3 lata

(w przypadku nieuzupełnionych pozostałych braków w uzębieniu – tylko 12 miesięcy)

 

Leczenie implantologiczne:

 

 • wszczepiony implant

 • prace protetyczne na implantach – 5 lat (w przypadku nieuzupełnionych braków w uzębieniu gwarancja jest skrócona do 24 miesięcy)

 • wizyty kontrolne muszą odbyć się po 1, 4 i 10 miesiącu od zakończenia leczenia (wizyt pilnuje pacjent!)

UWAGA! Warunkiem udzielenia gwarancji są regularne wizyty higienizacyjne (scaling oraz fluoryzacja) co 12 miesięcy. Wizyta ta ma charakter odpłatny.

Gwarancja przestaje również obowiązywać w następujących przypadkach:

 

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych co 12 miesięcy, po ukończonym leczeniu
 • niestosowania się do zaleceń lekarza
 • urazów mechanicznych koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia endodontycznego
 • złamań koron zębowych zębów po leczeniu kanałowym nieodbudowanych protetycznie
 • stosowania prac protetycznych niezgodnie z przeznaczeniem
 • ingerencji mechanicznej w pracę protetyczną przez innego lekarza, technika lub samego pacjenta
 • uzupełnienia tylko części braków zębowych, powodując przeciążenie strefy uzupełnionej protetycznie
 • nieszczęśliwych wypadków i związanych z nimi uszkodzeń mechanicznych
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
 • współistniejących chorób ogólnych wpływających na stan narządu żucia (cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu i terapii cytostatykami)

Aby w pełni móc cieszyć się ochroną gwarancyjną na usługi stomatologiczne wykonane w naszej placówce należy przestrzegać czterech zasad:

1) zakończenie leczenia według przedstawionego planu leczenia przez lekarza prowadzącego

 

2) utrzymywanie codziennej higieny jamy ustnej na bardzo dobrym poziomie

3) godzinna wizyta u doświadczonej higienistki stomatologicznej co 12 miesięcy lub przegląd u dr wykonującego usługę podlegającą gwarancji

 

4) kompleksowe badanie stomatologiczne przeprowadzane raz do roku

Uwaga: w przypadku wystąpienia wady albo schorzenia będącego następstwem usługi wykonanej w naszej Klinice, Pacjent jest zobligowany do osobistego zgłoszenia tejże wady u lekarza prowadzącego w jak najkrótszym terminie od jej powstania. Termin ten nie powinien przekraczać 14 dni.

 

Gwarancji nie udzielamy na:

 

 • prace tymczasowe
 • prace wykonane na życzenie pacjenta przy których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku
 • częściowe uzupełnienie braków zębowych powodujące przeciążenie strefy uzupełnionej protetycznie
 • złamania zębów powstałe pomiędzy wizytami (niezakończone leczenie) lub zębów nieodbudowanych protetycznie po leczeniu kanałowym
 • uszkodzenia powstałe w wyniku zaniku kości lub innego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na uzębienie
 • zniszczenia wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia losowego albo urazu mechanicznego
 • leczenie zębów mlecznych

06 POTWIERDZENIE UMÓWIONYCH WIZYT

 

W dniu poprzedzającym wizytę pracownik recepcji kontaktuje się z Pacjentem, na podany w formularzu ankiety numer telefonu, w celu potwierdzenia wizyty.

 

Jeśli Pacjent nie odpowiada na telefon i nie oddzwania – pracownik recepcji wysyła wiadomość sms z prośbą o potwierdzenie przybycia na wizytę. W przypadku, gdy Pacjent nie potwierdzi telefonicznie bądź sms-em lub e-mailowo przybycia na wizytę w dniu poprzedzającym do godziny 17:00, wizyta ta może być anulowana i zastąpiona Pacjentem z listy rezerwowej.

02 ODWOŁANIA

 

 • Rezerwacja terminu wizyty stanowi wiążącą umowę słowną pomiędzy lekarzem dentystą a pacjentem.
 • Każda zarezerwowana wizyta oznacza pełne przygotowanie stanowiska zabiegowego, personelu medycznego i pomocniczego. Oznacza to, że na każdą zarezerwowaną wizytę zostały zaangażowane – czas personelu kliniki i środki finansowe.
 • Pacjent zobowiązany jest powiadomić recepcję o rezygnacji z umówionej wizyty w terminie – najpóźniej 24 godziny przed umówioną wizytą, aby umożliwić recepcji umówienie pacjenta z listy oczekującej.
 • W przypadku nieobecności na dwóch wizytach z rzędu, pacjent zostaję skreślony z dalszych rezerwacji. Warunkiem przyjęcia i rezerwacji nowych wizyt jest wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 200 zł na konto, najpóźniej 2 dni robocze przed wizytą.
 • W przypadku rezerwacji wizyty powyżej 2 godzin pobierany jest zadatek na poczet przyszłego leczenia, kwota odliczana jest po wykonaniu procedury leczniczej. W przypadku braku odwołania wizyty na
 • 24 godziny przed terminem lub braku wizyty, zadatek przepada.

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Czwartek

Piątek

9:00 - 19:00

9:00 - 15:00

ZADZWOŃ

ul. Wyszyńskiego 1/L3, Bolszewo

biuro@stomatologia-zagorski.pl

+48 536 298 857

Regulamin gabinetu

przejdź do GWARANCJI >>

Udzielanie gwarancji

wróć do REGULAMINU >>

Kiedy nie udzielamy gwarancji?

Warunki gwarancji na usługi stomatologiczne:

UMÓW SIĘ

NA WIZYTĘ